Wigeze utereta umukobwa ukurusha uburebure? Dore inama z’uko wabana nawe.

Rate this post

Bisa nk’aho byamaze kumenyerwa ko umugabo agomba kurambagiza umukobwa asumbya uburebure cyangwa byibura bafite uburebure bungana.

Bitewe n’igihe tugenda twinjiramo, imyumvire y’abantu igenda ihinduka bigendanye n’ibyo bagenda babona ahandi n’ibindi. Muri iyi nkuru, turagaruka ku nama z’uburyo wakundana n’umukobwa ugusumba kandi ukabasha kwemeza ko mwembi mumerewe neza, kandi mutekanye ’umubano wanyu

.
1. Emera ko ari muremure kukurusha, kuko nta kintu na kimwe ushobora gukora kugirango uhindure ukuri ko ari muremure, urasabwa kubyiyumvisha mbere. Ni ngombwa kwitegura uko abantu bashobora kubifata cyangwa kuguseka maze wime umwanya abo bantu.

2. Gabanya kumwibutsa ko ari muremure: Asanzwe azi ko ari muremure si ngombwa guhora ubimwibutsa kuko bigaragara nk’aho aribyo bigushishikaje.

3. Garagaza ko uri umugabo mu buryo bwose: Ikintu cyiza ni ukwiyizera no kumva neza uwo uri we. Ushobora gutuma umugore yumva afite umutekano, yubahwa kandi yifuzwa. Nk’urugero ntukamusabe kutambara inkweto ndende kugira ngo atagusumba cyane. Waba ugaragaje ko udafite umutekano, kandi bikaba byanatuma uwo muri kumwe yibwira ko utekereza ko hari ikitagenda.

4. Ntukihutire kwambara ibikongera uburebure: Niba utangiye kwambara inkweto ndende na cyane cyane iyo muri kumwe bigaragaza ko nta kizere nta cyizere wifite.

5. Zirikana ko agukunda: Mu by’ukuri kuba muri kumwe akemera ko musohokana bigaragara ko muba mwese mwirengagije ibyo abantu babavugaho byagakwiye kuguha ikizere mu mibanire yawe.

Leave a Reply

Your email address will not be published.